-FR-600 FJS-10K混合基带
产品详情
FR-600 FJS-10K混合基带

产品特点:

        适应性广泛,通用性好。打印字体清晰,脱离效果较佳,成本低,可适用于高速打印。

适用场合:

        普通标签;发货,仓库和收货标签;外壳和包装标签;发货及地址标签;零售业的标签和吊牌;服装标签。

适宜介质:

        涂层纸标签和吊牌(热转印纸、普通铜版纸),聚乙烯薄膜(PE)、聚丙烯薄膜(BOPP)。

碳带规格:

        基本宽度(mm):20、25、30、35、40

        基本长度(m):100

        碳带卷向:内碳

        碳带轴心:1英寸

注:可定做各种非常用规格碳带。