-WR-600 蜡质基带
产品详情
WR-600 蜡质基带

产品特点:

        具有优秀耐摩擦、耐腐蚀性能,及广泛的应用领域。

高度分辨率适合打印标准及旋转条形码。能满足不同被打印材质的需求。高敏感度确保优异的打印效果。

适宜介质:

        涂层纸标签和吊牌(热转印纸、镜面铜版纸)、聚乙烯薄膜(PE)、聚丙烯薄膜(BOPP)、聚酯薄膜(PET)。

碳带规格:

        基本宽度(mm):20、25、30、35、40。

        基本长度(m):100

        碳带卷向:内碳

        碳带轴心:1英寸

注:可定做各种非常用规格碳带。